DIAFOS project

DIAFOS projectWat betekent DIAFOS? Diabetic Foot Orthopedic Shoe. Diafos onderzoekt de effectiviteit van orthopedisch maatschoeisel bij patiënten met een Diabetische voet. Voetcentraal is deelnemer binnen het ‘DIAFOS naar de praktijk’ onderzoek. Dit onderzoek wordt gecoördineert en begeleidt vanuit VUmc en AMC in Amsterdam onder supervisie van Dr. Frans Nolet en Dr. Sicco Bus. Op alle Voetcentraal vestigingen worden voetdrukmetingen verricht. Wij bedanken alle vrijwilligers die tot nu toe hier aan hebben meegewerkt.

 

 

 

 

DIAFOS projectIn dit onderzoek wordt de effectiviteit van orthopedische schoenen bij diabetische voeten onderzocht. Specifiek wordt onderzocht hoe druk verlagende eigenschappen ulcera aan de voetzoolzijde kunnen voorkomen. Door middel van een fijnmazig digitaal ‘insole drukmeet systeem’ worden piekwaarden gemeten en inzichtelijk gemaakt. Vervolgens worden er gerichte aanpassingen aan de schoenen uitgevoerd om de piekdrukken te verlagen. Eventueel herhalen we dit zo nodig twee maal totdat de digitale meetwaarden zich onder het acceptabele niveau bevinden. Door dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de effectiviteit van de geleverde orthopedische schoenen. Zo krijgen wij meer inzicht in de specifieke effecten van de aanpassingen die wij uitvoeren aan uw schoenen. Tot slot heeft u een garantie op nog beter beschermende schoenen.

Dit is mogelijk ook interessant...