Privacyverklaring

Privacyverklaring Theeuwes orthopedie & voetzorg

1. Theeuwes orthopedie & voetzorg houdt zich uitsluitend en alleen bezig met het vervaardigen van hulpmiddelen op het gebied van schoentechniek. Wij vervaardigen orthopedische maatschoenen, semi-orthopedische schoenen, Vlossen, aanpassingen aan confectieschoenen OVAC, verbandschoenen, veiligheidsschoenen, steunzolen en inlays.
2. Theeuwes orthopedie & voetzorg werkt in opdracht van de klant.
3. Theeuwes orthopedie & voetzorg is gevestigd Borgloonstraat 2A, 1066 HH Amsterdam.

Persoonlijke gegevens

1. Theeuwes orthopedie & voetzorg hecht veel waarde aan bescherming van uw privacy. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel wij deze gebruiken. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verzamelen van gegevens

1. Bij het aanmelden bij ons bedrijf registreren wij de volgende persoonlijke gegevens:
• Naam
• Adres
• Postcode huisnummer
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• BSN nummer
• Relatienummer van uw zorgverzekering

2. Wij bewaren of gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven.

Doel en verwerking van uw persoonlijke gegevens

1. Omdat wij zorgverlener (hulpmiddelenzorg) zijn hebben wij gegevens nodig om declaraties te kunnen indienen bij uw zorgverzekeraar. Verder hebben wij uw persoonsgegevens nodig om u te kunnen bereiken en om afspraken te kunnen maken. We zullen met deze gegevens uw nota’s voorzien van de juiste informatie zodat u deze kunt declareren bij uw verzekering (indien van toepassing).

2. Theeuwes orthopedie & voetzorg gebruikt uw persoonsgegevens slechts conform de hiervoor beschreven doeleinden en procedures.
3. Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen die gegevens gebruiken die de klant zelf actief heeft achtergelaten. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en niet voor andere doeleinden gebruikt dan hiervoor beschreven.
Derden
1. Voor de registratie en verwerking van uw gegevens maken wij gebruik van onze software Orthomatic. Deze software is ontwikkeld door Vlotsolutions in Rotterdam. Deze software is nodig om een declaratie digitaal in te dienen bij uw zorgverzekeraar.
2. We gebruiken hiervoor het beveiligd portaal van Vecozo. Dit portaal is verplicht gesteld voor/ door de zorgverzkeraar.
Wilt u meer weten van deze organisaties kunt u deze website’s bezoeken.
www.vlotsolutions.nl
www.vecozo.nl

Inzage en wijzigen van uw gegevens

1. Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om alle persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek. U heeft tevens het recht om de gegevens te wijzigen, te verwijderen en/of over te dragen aan een derde.

Minderjarigen

1. Wij adviseren personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt zich slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers kunnen aanmelden bij ons bedrijf.

Wijzigingen Privacyverklaring

Theeuwes orthopedie & voetzorg behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan deze privacyverklaring iedere keer te lezen als u gebruikt maakt van onze diensten en/of zorg zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.
Contactgegevens
Theeuwes Orthopedische Schoentechniek B.V.
h/o/ Theeuwes orthopedie & voetzorg
Borgloonstaat 2A
1066 HH Amsterdam
020-6164216
info@theeuwes-orthopedie.nl
Kamer van Koophandel 34250012
BTW NL 8168 99 496 B01